Proč nejnižší úrokové sazby nemusí být vždy tím nejlepším řešením

Může se stát, že se někdy při nákupu necháváte vést cenou něčeho, co přitom nemusí být tou nejlepší nabídkou; nižší cena ne vždy zaručuje nejlepší produkt nebo nejlepší nabídku.

Pokud se však necháváme vést pouze cenami, přirozeně budeme mít pocit, že čím nižší úrokovou míru na půjčku dostaneme, o to lepší nabídku se jedná.

Nicméně, jak je vidět, nemusí to být vždy pravda, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je, že úroková sazba, kterou na půjčku dostaneme, je mimo naši kontrolu. Nemusíme být v pozici, kdy bychom určovali úrokovou míru naší půjčky (půjček).

 To neznamená, že se nemůžeme zeptat na úrokové sazby, ale mohou být mimo naši kontrolu.

Úrokové sazby: Jedny z klíčových součástí půjčky

Když žádáte o půjčku, existuje několik součástí, které samotnou půjčku tvoří:

  • Kolik si chcete vypůjčit
  • Na jak dlouho si přejete peníze půjčit (doba trvání půjčky)
  • Vaše kreditní skóre a kreditní minulost
  • Věřitelé (jejich pokyny/kritéria pro poskytování půjček)
  • Úroková sazba

Všechny tyto složky určují, zda vám bude půjčka schválena a ovlivní i další faktory, například úrokovou sazbu.

Úroková sazba půjčky je pro vás jako pro dlužníka důležitá, protože určuje, kolik vás půjčka bude stát. Kolik zaplatíte navíc k částce, kterou jste si vypůjčili.

Úroková sazba je důležitá také pro věřitele, protože bude určovat, kolik na půjčce vydělají či získají. Čím vyšší je úroková sazba, tím větší úrok budete platit a tím více peněz věřitel na půjčce vydělá.

Zdánlivě se tedy může půjčka s nižší úrokovou sazbou jevit jako nejlepší nabídka.

Ale je tomu opravdu tak?

Dalším faktorem, který ovlivňuje výši úroku, který zaplatíte, je doba trvání půjčky; jak dlouho ji budete splácet.

Doba trvání půjček může být 12 měsíců, 24 měsíců, 36 měsíců a u některých hypotečních půjček, 120 měsíců čili 10 let.

Je samozřejmé, že čím dlouhodobější půjčka je, tím déle ji budete splácet, což znamená, že zaplatíte více úroků; i když s nízkou úrokovou sazbou.

Co určuje výši úrokových sazeb na půjčky

Věřitelé používají různá kritéria a faktory k určení úrokové sazby na půjčku a tyto faktory jsou stejné, jako ty, které určují půjčku, jako jsou výše půjčky, doba splácení a kreditní skóre.

Při volbě půjčky to může znamenat, že pokud si vyberete tu, která má nejnižší úrokovou sazbu, která se zdá lákavá, ale doba splácení je pouze 12 měsíců, čímž jsou měsíční splátky vyšší, nemusí se jednat o nejlepší nabídku pro vás.

Stejně tak půjčka s nižší úrokovou sazbou, která je dlouhodobá s nízkými měsíčními splátkami, může znamenat, že zaplatíte více úroků z dlouhodobého hlediska.

Takže bonita a také to, kolik splácíte, mohou být rozhodující.

Kratší doba splácení může znamenat nižší úrokovou sazbu, ale také vyšší měsíční splátky.

Delší doba splácení může znamenat vyšší úrokovou sazbu, ale přívětivější splátky.

Mnoho věřitelů používá dobu trvání půjčky jako silný základ pro určení výše nabízeného úroku, protože kratší doba znamená, že se jim peníze vrátí rychleji.

Kreditní skóre: Pak je tu vaše kreditní skóre a jak může ovlivnit výši úrokové sazby na půjčku.

Čím vyšší je vaše kreditní skóre, tím nižší úrokovou sazbu můžete na půjčku dostat.

Čím nižší je vaše kreditní skóre, tím vyšší úrokovou sazbu můžete na půjčku dostat.

Máte-li špatné kreditní skóre a potřebujete půjčku, můžete získat půjčku pro lidi se špatným kreditním skóre, v tom případě ale nemusíte mít žádnou kontrolu nad výší úrokové sazby, kterou dostanete.

Existuje další rčení, že “vše je vyjednatelné”. A s úrokovými sazbami to není jinak, vždy žádáte věřitele o co nejlepší/nejnižší úrokovou sazbu, nicméně pokud nemáte uspokojivé kreditní skóre, vaše vyjednávací pozice může být nulová.

Úroková sazba, která vám bude k půjčce nabídnuta nebo od začátku předkládána věřitelem, je ta, kterou dostanete, zde není žádný prostor pro vyjednávání. A pro tyto půjčky platí, že pokud máte nízké kreditní skóre a potřebujete půjčku, která by vám mohla být schválena, je tohle částka, kterou zaplatíte.

Budete považováni za vysoce rizikové a jako tací dostanete vyšší úrokovou sazbu, než je obvyklé. Každopádně vám bude půjčka schválena, což je koneckonců to, co potřebujete.

Takže nakonec budou spokojení všichni, vy jako dlužník a také věřitel poskytující půjčku na směnku.

Poplatky za předčasné splacení či předčasné splátky

Při posuzování, zda je nižší úroková sazba lepším řešením nebo nikoliv, víme, že si musíme být vědomi doby trvání půjčky nebo toho, jak dlouho ji budeme splácet.

Rovněž musíme být seznámeni s poplatky za předčasné splátky nebo předčasné splacení půjčky.

Jedná se o poplatky, které nám jsou účtovány, pokud splatíme půjčku předčasně, dříve, než uplyne celá doba, po kterou měla být půjčka splácena.

Tyto poplatky mohou být založeny na několika faktorech, kterými může být procento zbývající výše půjčky nebo paušální poplatek.

Procento či paušální poplatek se mohou měnit v závislosti na tom, jak brzy předčasně splácíme či splatíme celou půjčku.

Pokud máme půjčku na směnku, která byla ujednána na 36 měsíců, a splatíme ji během 12 měsíců, poplatek za předčasné splacení může být vyšší, než kdybychom půjčku předčasně splatili po 24 měsících.

Důvod těchto poplatků je ten, že věřitel očekává výdělek v určité výši úroku půjčky, který by měl za celé její trvání dostat. Pokud splatíte půjčku předčasně, věřitel tak na úroku ztrácí a proto naúčtuje “výstupní poplatek” nebo poplatek za předčasné splátky.

Při zařizování půjčky vám může být nabídnuta nízká úroková sazba, ale zároveň může být nastaven vysoký poplatek v případě předčasného splacení, který by vás stál více, když půjčku splatíte brzy.

V tomto případě může být lepším řešením půjčka s vyšší úrokovou mírou a nízkým či dokonce nulovým poplatkem za předčasné splacení.

Jak tedy můžeme vidět, výběr půjčky může být komplikovaný a neměli bychom být ovlivněni jen nízkou výší úrokové sazby, ale vzít v potaz i další faktory.

A navíc, pokud má dlužník špatné kreditní skóre a hledá půjčku na směnku, takovou, která mu může vylepšit kreditní skóre, bude zřejmě muset platit vyšší než obvyklou úrokovou sazbu, aby mu byla půjčka schválena.

Návrat do seznamu článků