Jak snížit dluh své kreditní karty

Zjistili jste, že jste přečerpali limit na své kreditní kartě. Nepanikařte! Vyplacení dluhu z kreditní karty je zvládnutelné, pokud dodržujete proces splátek, který vám vyhovuje. A nabízí se vám mnoho možností…

Zápasím se svým dluhem na kreditní kartě – co můžu dělat?

Upřednostněte svoji nejdražší kartu

Musíte-li vyplatit více než jednu kreditní kartu, ujasněte si, která vás stojí nejvíce. Vyplaťte tuto jako první. Může to být karta s nejvyšším dluhem nebo s nejvyšší úrokovou sazbou. Tak jako tak – čím déle tuto necháte být, tím více budete muset celkem splatit. Zbavte se jí, abyste se vyhnuli dalším nákladům.

Seřaďte si své dluhy dle priorit

Dluhy mohou spadat do prioritní či neprioritní kategorie.
A jak si asi můžete domyslet, měli byste první zaplatit prioritní dluhy. Pokud je nebudete splácet, mohou následovat velmi vážné důsledky – vyhoštění, odnětí svobody či dokonce trestní obvinění. Nezaplacení neprioritních dluhů vás stále může dostat do potíží, ale ne tak závažných; věřitelé by mohli například použít platební rozkaz nebo další donucovací prostředky.

Prioritní dluhy

 • Hypotéka či nájem
 • Místní daň, daň z příjmů & národní pojištění
 • Účty za služby & energie
 • Soudní pokuty & penále
 • Péče o dítě
 • Televizní licence
 • Nákupy na splátky

Neprioritní dluhy

 • Kreditní karty
 • Nezajištěné osobní půjčky
 • Bankovní půjčky a stavební spoření
 • Kontokorenty
 • Úvěrové zákaznické karty
 • Osobní dluhy u přátel & rodiny
 • Půjčky online
 • Půjčky před výplatou

Hypotéka či nájem

 • Místní daň, daň z příjmů & národní pojištění
 • Účty za služby & energie
 • Soudní pokuty & penále
 • Péče o dítě
 • Televizní licence
 • Nákupy na splátky

Neprioritní dluhy

 • Kreditní karty
 • Nezajištěné osobní půjčky
 • Bankovní půjčky a stavební spoření
 • Kontokorenty
 • Úvěrové zákaznické karty
 • Osobní dluhy u přátel & rodiny
 • Půjčky před výplatou

Hypotéka či nájem

 • Místní daň, daň z příjmů & národní pojištění
 • Účty za služby & energie
 • Soudní pokuty & penále
 • Péče o dítě
 • Televizní licence
 • Nákupy na splátky

Neprioritní dluhy

 • Kreditní karty
 • Nezajištěné osobní půjčky
 • Bankovní půjčky a stavební spoření
 • Kontokorenty
 • Úvěrové zákaznické karty
 • Osobní dluhy u přátel & rodiny
 • Půjčky před výplatou

Zvažte kartu pro převod zůstatků

Karty pro převod zůstatků vám umožní přesunout dluh z jedné karty na druhou. Tyto karty mají často nízkou – nebo žádnou – úrokovou míru. Takže se vaše dluhy splatí rychleji, tím, že platíte přednostně ty, a ne úrokové sazby. Budete si však muset hlídat úrokové sazby, vzhledem k tomu, že mohou vzrůst po určitém stanoveném období. Nevýhody? Pravděpodobně budete potřebovat skvělé kreditní skóre, abyste získali nejlepší nabídku.

Plán řízení dluhu

Plán řízení dluhu (DMP) je dohoda mezi vámi a vašimi věřiteli o splácení dluhů. DMP je sestaven a peníze jsou vypláceny věřitelům prostřednictvím společnosti pro správu dluhu. Některé společnosti si mohou účtovat zřizovací a manipulační poplatky, ale ne všechny takto činí. DMP nesnižuje celkový objem vaší splátky, ale mohou rozdělit platby do delšího časového období. To znamená, že výše měsíční splátky může být snížena.
DMP nejsou právně zakotveny – můžete změnit výši vaší měsíční splátky, pokud s tím bude věřitel souhlasit. Pokud ale vynecháte splátku, věřitel může přestat spolupracovat. DMP mohou být sjednány pouze pro nezajištěné půjčky, tj. ty bez kolaterálu, a neprioritní půjčky. Navíc vám často sníží kreditní skóre a můžete o nich mít záznam v registru dlužníků po dobu šesti let.

Úplná a konečná nabídka vypořádání

Pokud máte paušální částku nebo aktivum, lze ji použít v nabídce vypořádání. Na oplátku za spravedlivou paušální platbu vám věřitelé mohou odpustit zbytek vašeho dluhu. Nabídky úplného a konečného vypořádání záleží čistě na uvážení věřitelů a podléhají jejich požadavkům.

Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěry vám umožní vzít si jedinou půjčku na splácení vašich dluhů. Úrokové sazby jsou obecně nižší než ty na různých kreditních kartách dohromady. Takže jde více peněz na splátku dluhu – a méně na úrok. Tento typ půjčky nahrazuje více splátek jednou měsíční platbou. Je tak mnohem jednodušší řídit a sledovat další účty a rozpočty.

Mezitím…

 • Nezůstávejte u minimálních plateb – pokud si můžete dovolit splácet měsíčně více, udělejte to!
 • Vyvarujte se dalšího utrácení s kreditními kartami
 • Dodržujte přísnější rozpočet – každá koruna navíc může pomoci splatit dluh!
 • Nastavte si splátky jako inkaso – pomůže vám to zajistit kontrolu nad vašimi platbami.

Jakoukoliv cestou se vydáte, ujistěte se, že to bude ta, která vám nejlépe vyhovuje a že si můžete splátky dovolit. Pokud máte se splácením dluhu stále problém, existuje spousta organizací, které mohou nabídnout důvěrnou půjčku zdarma.

Návrat do seznamu článků